contact

vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig weten in onze gemeenschap. Helaas moeten we constateren dat dit in een gebroken wereld niet altijd vanzelfsprekend is.  Helaas komt ook binnen kerkelijke relaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en sociaal ongewenst gedrag voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Vertrouwenspersonen
Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik (in kerkelijke relaties)? Blijf er niet mee zitten. Neem contact op met de interne vertrouwenspersoon of het Meldpunt. Bij het Meldpunt kan dat ook anoniem. In samenwerking met Meldpunt misbruik overleggen de vertrouwenspersonen welke stappen genomen moeten worden.

Aangesteld als vertrouwenspersonen binnen onze gemeente zijn:
Annemieke en Rianne, vertrouwenspersoon@nkgoegstgeest.nl
Voor persoonlijke contactgegevens zie vertrouwenspersonen in scipio app (voor leden).

Preventie
Preventie staat hoog in het vaandel.
Door middel van o.a. gedragscodes en Verklaring omtrent gedrag (VOG) willen wij in onze gemeente de kans op ongewenste situaties zo klein mogelijk maken.
We hanteren voor iedereen die in onze kerk werkt met kinderen, jeugd of in het pastoraal werk, de gedragscode .
Om een mogelijke zwijgcultuur te voorkomen, zetten we ons als gemeente ook in voor een open sfeer over het onderwerp misbruik en veilige omgang.

Meldpunt Misbruik
Op initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken is de Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties opgericht. De vertrouwenspersoon fungeert ook als contactpersoon voor het Meldpunt. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.
Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl.            
Mail naar info@meldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 810 801 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)

predikanten:
pieterkleingeld@pm.me
alexanderbosma95@gmail.com
pastoraal werker:
alicesie@xs4all.nl
mail voor informatie
scriba:
scriba@ngkoegstgeest.nl

penningmeester:
penningmeester@ngkoegstgeest.nl
webmaster:
info@ngkoegstgeest.nl

privacy                                 keurmerk

                             


adres: wijttenbachweg 23, 2341vx oegstgeest

Contact / Lokatie

Contact info

Als je contact wilt:

mail met de predikant

predikant@ngkoegstgeest.nl

Tijden van de kerkdiensten

Elke zondag 

vanaf 10.00 tot ongeveer 11.00 uur.

De kerk is open van 9.30 tot 12.00 uur.

Evenementen / Kalender
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="63" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Komende kerkdiensten"]