plek in de stad

Hoe ben je zichtbaar als kerkgemeenschap in Oegstgeest. Wat kun je betekenen voor de omgeving.

Met die vragen willen we ons blijven bezinnen op de plaats van de kerk in onze stad. We hebben allemaal als individueel gelovige onze naasten en we zullen ons licht van de liefde van God ook voor hen moeten laten schijnen. Dat is de opdracht die Jezus ons gaf. Een extra uitdaging hierin is het regionale karakter van onze gemeente. Juist vanwege deze uitdaging en het voornemen een naar buiten gerichte gemeente te zijn, krijgt dit aspect van “er zijn voor de stad” ook missionaire aandacht.

Initiatieven waarmee we in onze omgeving gestalte kunnen geven aan Gods koninkrijk willen we ook in financiële zin steunen.

predikant:
pieterkleingeld@pm.me
pastoraal werker:
alicesie@xs4all.nl
mail voor informatie
scriba:
scriba@ngkoegstgeest.nl

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

penningmeester:
penningmeester@ngkoegstgeest.nl
webmaster:
info@ngkoegstgeest.nl

privacy                                 keurmerk

                             


adres: wijttenbachweg 23, 2341vx oegstgeest

Contact / Lokatie

Contact info

Als je contact wilt:

mail met de predikant

predikant@ngkoegstgeest.nl

Tijden van de kerkdiensten

Elke zondag 

vanaf 10.00 tot ongeveer 11.00 uur.

De kerk is open van 9.30 tot 12.00 uur.

Evenementen / Kalender
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="63" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Komende kerkdiensten"]