plaatselijke regelingen en

visie

Wij mensen zijn geschapen om tot Gods eer te leven. In Jezus Christus, Zijn Zoon, hebben we Gods verlossende liefde leren kennen. Zijn leven en woorden wijzen ons de weg. De Geest inspireert ons daarbij. We geloven dat Gods boodschap bestemd is voor iedereen.

Daarom willen we een gemeente zijn die:

1. Gericht is op versterking en verdieping van onze relatie met God
En daarom vinden we het belangrijk:
• dat er aandacht is voor het Woord van God
• om (gezamenlijk) te bidden
• om God te loven en te prijzen
• nieuwe wegen te vinden om God bij ons leven te blijven betrekken
• ons geloof met elkaar te vieren
• om te werken aan inspirerende erediensten

2. De onderlinge verbondenheid daadwerkelijk beleeft, die niemand in de gemeente aan zijn lot overlaat en die een beroep doet op ieders gaven, geld en tijd.
En daarom vinden we het belangrijk:
• aandacht te geven aan de kernpunten van het geloof
• dat ieder, op eigen manier, oog heeft voor andere gemeenteleden
• dat iedereen betrokken is bij een kleine groep of kring
• ons geloof met elkaar te delen
• dat iedereen, jong en oud, actief betrokken is bij de gemeente
• om elkaar ook buiten de erediensten te ontmoeten
• om te ontdekken waar ieders gaven en mogelijkheden liggen, en elkaar te motiveren die te benutten
• om helder, open en eerlijk te communiceren

3. Uitnodigt en wervend is en tegelijk ook in de samenleving doet wat God van ons vraagt.
En daarom vinden we het belangrijk:
• om een open en warme gemeente te zijn, waarin leden en niet-leden gastvrijheid ervaren
• in gebed, woord en daad betrokken te zijn op de actuele problematiek van de wereld om ons heen
• samen te werken met christenen buiten onze gemeente
• van harte bij te dragen aan het bekendmaken van Gods boodschap
• om op een positieve manier zichtbaar te zijn in onze omgeving

 

plaatselijke regelingen

In het verleden hadden we in onze kerken statuten. Per 10 mei heeft de Nederlandse Gereformeerde Kerk van Oegstgeest een plaatselijke regeling. Vanwege praktische zaken kan de juridische samenvoeging van de Vrijgemaakte kerk van Oegstgeest en de Nederlands Gereformeerde kerk van Oegstgeest eo. pas na een financiele afsluiting van de boeken in de afzonderlijke gemeentes, in 2024 worden gecontinueerd. 
Tot dit moment zijn er daarom twee plaatselijke regelingen. Voor elk gemeente-onderdeel één.

U kunt de plaatselijke regeling voor de GKV Oegstgeest hier downloaden.
De plaatselijke regeling voor de NGK Oegstgeest eo. vindt u hier:

predikant:
pieterkleingeld@pm.me
pastoraal werker:
alicesie@xs4all.nl
mail voor informatie
scriba:
scriba@ngkoegstgeest.nl

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

penningmeester:
penningmeester@ngkoegstgeest.nl
webmaster:
info@ngkoegstgeest.nl

privacy                                 keurmerk

                             


adres: wijttenbachweg 23, 2341vx oegstgeest

Contact / Lokatie

Contact info

Als je contact wilt:

mail met de predikant

predikant@ngkoegstgeest.nl

Tijden van de kerkdiensten

Elke zondag 

vanaf 10.00 tot ongeveer 11.00 uur.

De kerk is open van 9.30 tot 12.00 uur.

Evenementen / Kalender
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="63" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Komende kerkdiensten"]