Serve-the-City

voor elkaar

Voor Elkaar Leiden is een interkerkelijk diaconaal platform. Het is een samenwerking van kerken, parochies, christelijke studentenverenigingen en andere burgers die graag iets willen betekenen voor hun medemens. De vrijwilligers bieden hulp op allerlei vlak aan de inwoners van de Leidse regio. Die hulp is onvoorwaardelijk en bedoeld voor iedereen, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging.
Zo zoeken we met elkaar het goede voor de stad en de inwoners.
We zetten ons in voor kwetsbare jongeren en ouderen, gezinnen en eenzamen, werkzoekenden en mensen in financiële probleemsituaties.
In onze projecten werken we samen met professionele organisaties en richten ons waar mogelijk op structurele oplossingen voor de mensen die we te hulp schieten.
Tweemaal per jaar organiseren we samen met de lokale kerken en christelijke studentenverenigingen de Serve the City dagen. Twee dagen lang komen er dan tientallen vrijwilligers op de been voor allerlei sociale en klus-activiteiten. Zij bereiken daarmee kwetsbare groepen en burgers die in een sociaal isolement leven, onvoldoende financiële middelen hebben en niet bij andere organisaties terecht kunnen.

Wil je ook bijdragen aan een goed leven in de stad voor iedereen? Neem eens een kijkje op onze website  https://www.voorelkaarleiden.nl/

voor elkaar Leiden

Hulp bieden aan kwetsbare burgers in Leiden e.o. – kinderen, jongeren, volwassen en ouderen, ongeacht afkomst en levensovertuiging – uit liefde voor God en de medemens.

predikant:
pieterkleingeld@pm.me
pastoraal werker:
alicesie@xs4all.nl
mail voor informatie
scriba:
scriba@ngkoegstgeest.nl

penningmeester:
penningmeester@ngkoegstgeest.nl
webmaster:
info@ngkoegstgeest.nl

privacy                                 keurmerk

                             


adres: wijttenbachweg 23, 2341vx oegstgeest

Contact / Lokatie

Contact info

Als je contact wilt:

mail met de predikant

predikant@ngkoegstgeest.nl

Tijden van de kerkdiensten

Elke zondag 

vanaf 10.00 tot ongeveer 11.00 uur.

De kerk is open van 9.30 tot 12.00 uur.

Evenementen / Kalender
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="63" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Komende kerkdiensten"]