Stichting sociale ondersteuning bij de Zending in Zuid Africa

Sizanani

In Zulu-taal staat het woord ‘Sizanani’ voor: laten we elkaar helpen. Iedereen, dichtbij, maar ook verder weg in de wereld. Stichting Sizanani zet zich in voor het Nqutu-district in Zuid-Afrika.

Sizanani werkt op twee manieren in het Nqutu district: door Sizanani SiSa en Sizanani Education Trust.  SiSa biedt opleiding en scholing in klasverband, bijvoorbeeld lezen en schrijven maar ook basisvaardigheden om een klein bedrijfje te starten. Ook biedt SiSa  verschillende cursussen, zoals naaien en breien.  Sizanani Education Trust (SET) is een fonds die christelijke jongeren voorziet van een studiebeurs voor de universiteit of een beroepsopleiding.

Sizanani SiSa
Om de cursussen op veertien plaatsen te kunnen aanbieden, zijn er acht mensen in dienst die dit werk mogelijk maken. Na het succesvol afronden van een training voor het opzetten van een klein bedrijf worden de materialen en grondstoffen voor de eerste keer door Sizanani betaald. Daarna moet men uit de opbrengst voorzien in eigen grondstoffen.

Ook biedt SiSa aidszorg, bestaande uit bewustwordingscursussen voorlichting op scholen en kerken en thuiszorg voor AIDSpatiënten ter verpleging en begeleiding incl. hun families.
Sizanani SET
De kosten die door een studiebeurs worden vergoed bestaan uit:

  • Huisvesting en levensonderhoud;
  • Lesgelden en noodzakelijke studieboeken;
  • Reiskosten van verblijfplaats tijdens de studie naar de onderwijsinstelling.

De kosten voor een studiebeurs lopen uiteen. Voor een universitaire of hbo studie, moeten studenten vaak naar een grote plaats. Voor beroepsopleidingen kunnen studenten dichter bij huis terecht. De studenten moeten na afloop 10 procent van de kosten terugbetalen.

predikant:
pieterkleingeld@pm.me
pastoraal werker:
alicesie@xs4all.nl
mail voor informatie
scriba:
scriba@ngkoegstgeest.nl

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

penningmeester:
penningmeester@ngkoegstgeest.nl
webmaster:
info@ngkoegstgeest.nl

privacy                                 keurmerk

                             


adres: wijttenbachweg 23, 2341vx oegstgeest

Contact / Lokatie

Contact info

Als je contact wilt:

mail met de predikant

predikant@ngkoegstgeest.nl

Tijden van de kerkdiensten

Elke zondag 

vanaf 10.00 tot ongeveer 11.00 uur.

De kerk is open van 9.30 tot 12.00 uur.

Evenementen / Kalender
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="63" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Komende kerkdiensten"]