scriba

kerkelijk bureau, ledenadministratie, kerkblad

Scriba
De scriba verzorgt het secretariaat van de kerk zodat de binnenkomende post (op papier en elektronisch) op de juiste plaats terecht komt. Ook worden vergaderingen voorbereid en de verslaglegging verzorgd.
Als je vragen hebt, stel ze aan de scriba. Die dan zorgt dat de juiste persoon je een antwoord geeft. Emailadres: scriba@ngkoegstgeest.nl

Leden administratie
Naast NAW-gegevens worden ook geboortedatum, doopdatum en belijdenisdatum opgenomen in de ledenadministratie. Wijkindeling, lidmaatschapsstatus en emailadres horen daar ook bij. De gegevensverzameling is in Scipio opgebouwd en voldoet aan de richtlijnen van de privacywetgeving.
Emailadres: medirom@kpnmail.nl

Kerkbrief
Leden ontvangen elke maand per email de kerkbrief met al het gemeentelijke nieuws en de activiteiten, inclusief roosters rondom kerkdiensten.
Kopij kunt u tot uiterlijk de zondag vóór de verschijningsdatum inzenden. We plaatsen geen anonieme stukken, dus vergeet niet te ondertekenen. Foto’s, logo’s en teksten graag als aparte bijlage meesturen. Emailadres: kerkbrief@ngkoegstgeest.nl

predikant:
pieterkleingeld@pm.me
pastoraal werker:
alicesie@xs4all.nl
mail voor informatie
scriba:
scriba@ngkoegstgeest.nl

penningmeester:
penningmeester@ngkoegstgeest.nl
webmaster:
info@ngkoegstgeest.nl

privacy                                 keurmerk

                             


adres: wijttenbachweg 23, 2341vx oegstgeest

Contact / Lokatie

Contact info

Als je contact wilt:

mail met de predikant

predikant@ngkoegstgeest.nl

Tijden van de kerkdiensten

Elke zondag 

vanaf 10.00 tot ongeveer 11.00 uur.

De kerk is open van 9.30 tot 12.00 uur.

Evenementen / Kalender
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="63" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Komende kerkdiensten"]