een biddende gemeente

gebed

Tijdens de kerkdienst bidden en danken we voor gebeurtenissen in de levens van onze gemeenteleden en de wereld. Je kunt vooraf gebedspunten opgeven bij de scriba: scriba@ngkoegstgeest.nl

Na de kerkdienst is er altijd gelegenheid om persoonlijk voor en met je te laten bidden. Ons ministry gebedsteam is daarvoor speciaal getraind.
En je mag rekenen op hun geheimhoudingsplicht.

Als je problemen hebt die meer aandacht nodig hebben, dan kun je vragen om gebedspastoraat. Een team van twee mensen maakt dan een afspraak met je voor meestal vier bezoeken bij je thuis van anderhalf uur. Er is dan gelegenheid voor diepgaander persoonlijk gesprek en gebed.

Er is een gebedsgroep die geregeld bij elkaar komt voor gebed.

En tenslotte komt een aantal mensen elke eerste maandag en laatste vrijdag van de maand bijeen om voor de beide gemeentes te bidden. (https://ngkoegstgeest.nl/bidgemeente/)

Contact via de pastoraal medewerker alicesie@xs4all.nl

predikant:
pieterkleingeld@pm.me
pastoraal werker:
alicesie@xs4all.nl
mail voor informatie
scriba:
scriba@ngkoegstgeest.nl

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

penningmeester:
penningmeester@ngkoegstgeest.nl
webmaster:
info@ngkoegstgeest.nl

privacy                                 keurmerk

                             


adres: wijttenbachweg 23, 2341vx oegstgeest

Contact / Lokatie

Contact info

Als je contact wilt:

mail met de predikant

predikant@ngkoegstgeest.nl

Tijden van de kerkdiensten

Elke zondag 

vanaf 10.00 tot ongeveer 11.00 uur.

De kerk is open van 9.30 tot 12.00 uur.

Evenementen / Kalender
[trx_sc_events type="detailed" past="" cat="63" orderby="post_date" slider="" title_style="default" count="5" columns="1" title="Komende kerkdiensten"]